Eläinlääkäri Melina Bruno-Paasisalo

Olen pohjois-Espoossa asuva, sivutoimisesti praktiikkaa tekevä eläinlääkäri.  Päätoimisesti työskentelen MSD Animal Healthilla tuotespesialistina.

Sain praktiikkaoikeudet 2011 ja valmistuin lopullisesti 2013 saatuani viimein lisensiaatin työni kirjoitettua. Olen toiminut pieneläinklinikoilla pääkaupunkiseudulla, lisäksi olin opintojen ohessa tarkastuseläinlääkärinä teurastamolla sekä tein töitä Evirassa.

Eläinlääketieteellisen koulutuksen lisäksi olen käynyt Suomen kennelliiton jalostuneuvojan peruskurssin (2009) ja jatkokurssin (2010) sekä kasvattajakurssin (2011). Olen toiminut espanjanvesikoirien jalostustoimikunnassa muutaman vuoden välillä 2009-2015. Kasvatin espanjanvesikoiria muutaman vuoden yhdessä serkkuni Sanna Karttusen kanssa kennelnimellä Ferdores. Sain lokakuun 2017 lopulla oman kennelnimen Lilla Mennica’s

Eläinlääkäripalvelu Cani e Gatti

Perustin oman toiminimen voidakseni tarjota pääkaupunkiseudun koirien ja kissojen kasvattajille kotikäynteinä pentujen terveystarkastuksia sekä mikrosirutuksia. Teen myös jonkin verran rokotuksia ja eutanasioita. Lisäksi tarjoan palveluina näytteenottoja (veri, poskisively) joko kotikäynteinä, erilaisissa kenneltapahtumissa tai kotivastaanotolla.

Koska päätoimisesti teen tuotespesialistin töitä, ei Cani e Gatin toiminta ole aktiivista.